ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางมารีหยาม อินทรวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0810999467
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:28  อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา3 ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.85 KB

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:28   อ่าน 226 ครั้ง