ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา3 ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางมารีหยาม อินทรวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:28  อ่าน 1028 ครั้ง
รายละเอียด..