ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น ประเภททีม
นางสาวอุทุมพร แก่นทองจันทร์ , เด็กหญิงมะลิวรรณ อรรถประจง
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4  ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าแข่งขัน นายเกริกเกียรติ จำนง ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2556,14:50   อ่าน 1820 ครั้ง