ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/05/2013
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 228621
Page Views 316708
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาญจนดิษฐ กะแดะ กาญจนดิษฐ์
2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
3 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สองแพรก ชัยบุรี
5 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ปากแพรก ดอนสัก 077259381
6 โรงเรียนท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ
7 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
8 โรงเรียนบ้านนาสาร นาสาร บ้านนาสาร 0-7734-1044
9 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม น้ำพุ บ้านนาสาร
10 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม พรุพี บ้านนาสาร 077267173
11 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม บ้านนา บ้านนาเดิม 0-7735-9096
12 โรงเรียนพนมศึกษา พนม พนม 077399115
13 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม บางสวรรค์ พระแสง
14 โรงเรียนพระแสงวิทยา อิปัน พระแสง
15 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ท่าข้าม พุนพิน
16 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา น้ำรอบ พุนพิน 077318847
17 โรงเรียนเกาะสมุย ลิปะน้อย เกาะสมุย
18 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม บ้านเสด็จ เคียนซา
19 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา พ่วงพรมคร เคียนซา
20 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เคียนซา เคียนซา
21 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 0-7721-1493
22 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
23 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
24 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
25 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
26 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คลองฉนวน เวียงสระ
27 โรงเรียนไชยาวิทยา ตลาดไชยา ไชยา 0-7743-1079