ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 17) 27 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 24 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้อง smp (อ่าน 77) 08 มี.ค. 66
ประกาศ (อ่าน 79) 27 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบวัดแววการศึกษา PHECH PHANOM - Test ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (Pre ม.4) ความรู้ระดับชั้น ม.1-ม.3 (อ่าน 95) 20 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบวัดแววการศึกษา PHECH PHANOM - Test ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (Pre ม.1) ความรู้ระดับชั้น ป.4-ป.6 (อ่าน 78) 20 ก.พ. 66
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ จังหวัดสตูล (อ่าน 127) 23 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMP) (อ่าน 270) 29 ธ.ค. 65
ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจ เข้าชมรายการถ่ายทอดสดของโรงเรียนพนมศึกษา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.15 - 10.30 น. กิจกรรรมบริษัทสร้างการดี (อ่าน 188) 06 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนพนมศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพนมศึกษา #ตามวันเวลาที่กำหนดนะครับ???? (อ่าน 179) 22 พ.ย. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา โรงเรียนพนมศึกษาที่ได้ผลการประเมินผลงานวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ประเภท สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 157) 22 พ.ย. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 202) 08 พ.ย. 65
⭐โรงเรียนพนมศึกษายินดีและภูมิใจในความสำเร็จ 87.83 ระดับ A การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 244) 20 ต.ค. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแกนนำบริษัทสร้างการดี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับดีมาก เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคภาคใต้ในการเข้าแข่งขันระดับประเทศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี การประกวดแข่งขัน"กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส (อ่าน 481) 01 ก.ย. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2565 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 ณ สนามวอลเลย์บอลชาดหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (อ่าน 364) 01 ก.ย. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคใต้ และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ เป็นลำดับต่อไป (อ่าน 371) 25 ส.ค. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนแกนนำ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 396) 23 ส.ค. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนายปรวิทย์ ศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้มไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (ในความคิดของฉัน)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราช (อ่าน 314) 19 ส.ค. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ (อ่าน 263) 19 ส.ค. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ครูพลังแห่งแผ่นดิน (อ่าน 266) 16 ส.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 15-20 (อ่าน 255) 18 ก.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 7-14 (อ่าน 477) 30 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 1-6 (อ่าน 609) 24 มิ.ย. 65
ประกาศเจตนารมณ์ ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย (อ่าน 429) 17 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 17-22 มิถุนายน 2565 (อ่าน 681) 17 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 98-100 (อ่าน 579) 17 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 614) 08 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ผ่านสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 588) 07 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 92-97 (อ่าน 604) 07 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 86-91 (อ่าน 561) 07 มิ.ย. 65
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพนมศึกษา ยินดีต้อนรับ (อ่าน 677) 30 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 583) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 644) 26 พ.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 84-85 (อ่าน 568) 19 พ.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 82-83 (อ่าน 560) 13 พ.ค. 65
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (มาตรการ 6-6-7) ลดความเสี่ยง COVID-19 (อ่าน 618) 10 พ.ค. 65
รั้วดอกแก้ว ยินดีต้อนรับ (อ่าน 563) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพนมเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 1730) 06 พ.ค. 65
แผนปฎิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (อ่าน 435) 30 เม.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 74-81 (อ่าน 622) 07 เม.ย. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 744) 01 เม.ย. 65
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (อ่าน 706) 30 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม 1 (อ่าน 627) 30 มี.ค. 65
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 643) 24 มี.ค. 65
ชวนเยาวชนไทยอายุ 14-18 ปี ร่วมกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะ Digital Alert ไปกับสุดยอดเกมแห่งปี (อ่าน 2625) 14 มี.ค. 65
สถิติรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 2718) 09 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 73 (อ่าน 2682) 09 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 72 (อ่าน 2688) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ smp (อ่าน 2696) 08 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 71 (อ่าน 3561) 01 มี.ค. 65