ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมงาน Open House 2016 โรงเรียนพนมศึกษา
ด้วยโรงเรียนพนมศึกษา จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์แนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดยมีกิจกรรม ในงานประกอบด้วย แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมการออกร้านอาหารและของที่ระลึก กิจกรรมแข่งขันทักษะและเกม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยกำหนดจัดงาน ในวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ในการนี้ โรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมาที่กลุ่มงานวิชาการ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 หรือส่งทางอีเมล์ annmikaela15@gmail.com และสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.phanomsuksa.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 4667 ครั้ง