ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางผกา สามารถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0810899229
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา ถนิมกาญจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0893549894
อีเมล์ : TimTim8930@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเดโชว์ แก้ววิหค
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0918248239
อีเมล์ : dedaychou@gmail.com