รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปความพึงพอใจการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2564

Adobe Acrobat Document สรุปความพึงพอใจการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 903.76 KB

สรุปความพึงพอใจการใช้ห้องพยาบาล

Adobe Acrobat Document สรุปความพึงพอใจการใช้ห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.97 KB