รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB

รายงานผลกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำ

Adobe Acrobat Document รายงานผลกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB

กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง โรงเรียนพนมศึกษา

Adobe Acrobat Document กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง โรงเรียนพนมศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB

แบบรายงานผล-กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น

Adobe Acrobat Document แบบรายงานผล-กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.91 KB

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 1- 30

Adobe Acrobat Document กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 1- 30   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 31- 60

Adobe Acrobat Document กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 31- 60   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 61- 90

Adobe Acrobat Document กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 61- 90   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.23 KB

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 91- 105

Adobe Acrobat Document กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา หน้า 91- 105   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.91 MB

รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 1 - 30

Adobe Acrobat Document รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 1 - 30   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB

รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 31 - 60

Adobe Acrobat Document รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 31 - 60   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.13 KB

รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 61 - 90

Adobe Acrobat Document รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 61 - 90   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB

รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 91 - 105

Adobe Acrobat Document รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 91 - 105   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.36 KB

รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 106 - 121

Adobe Acrobat Document รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หน้า 106 - 121   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.81 MB