ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

Adobe Acrobat Document สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 393.19 KB

สถิติการใช้ห้องพยาบาล

Adobe Acrobat Document สถิติการใช้ห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.6 KB

สถิติการใช้ห้องสมุด

Adobe Acrobat Document สถิติการใช้ห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.19 KB