รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผล-smp-หน้า 1-25

Adobe Acrobat Document รายงานผล-smp-หน้า 1-25   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB

รายงานผล -smp- หน้า 26 - 39

Adobe Acrobat Document รายงานผล-smp- หน้า 26-39   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.98 MB

งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 หน้า 1 - 28

Adobe Acrobat Document งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 หน้า 1 - 28   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB

งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 หน้า 29 - 40

Adobe Acrobat Document งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 หน้า 29 - 40   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB

งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 หน้า 41 - 48

Adobe Acrobat Document งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 หน้า 41 - 48   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.79 MB

งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564  49 - 56

Adobe Acrobat Document งานผลกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 49 - 56   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.61 MB

รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา 2564 หน้า 1 - 30

Adobe Acrobat Document รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา 2564 หน้า 1 - 30   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB

รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา 2564 หน้า 31 - 60

Adobe Acrobat Document รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา 2564 หน้า 31 - 60   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB

รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา2564 หน้า 61 - 90

Adobe Acrobat Document รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา2564 หน้า 61 - 90   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB

รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา 2564 หน้า 91 - 129

Adobe Acrobat Document รายงานผลกิจกรรมวัดแววการศึกษา-ปีการศึกษา 2564 หน้า 91 - 129   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB

รายงานผลสนับสนุนการสอบ-O-Net-ม.6

Adobe Acrobat Document รายงานผลสนับสนุนการสอบ-O-Net-ม.6   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB