แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 - 2567

Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 - 2567   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB