ภาพกิจกรรม
ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางศึกษา ในหัวข้อเรื่อง


วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาวิทยฐานะตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งครู (ว9/2564) และการสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ โดยการใช้ Google sites" ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมศึกษา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด โรงเรียนพนมศึกษา โดยมีนางผกา สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการ  นางสาวณัฐชยา ถนิมกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ และนายศุภชัย เรืองเดช ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
 

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,09:28   อ่าน 334 ครั้ง