ภาพกิจกรรม
ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมศึกษา
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมศึกษา จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด โรงเรียนพนมศึกษา โดยนางผกา สามารถ มอบหมายนางสาวณัฐชยา ถนิมกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายอารม รักสีทอง หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา นายวุฒิชัย นาวาทอง นางบุษรา นาวาทอง ตำแหน่งครูกศน. อำเภอบ้านตาขุน และ ร.ต.ต.เชวง นิลสังข์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,09:20   อ่าน 680 ครั้ง