ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,13:05   อ่าน 967 ครั้ง