เอกสารงานประกัน
ค่าเป้าหมายนพนมศึกษาปี 65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.17 KB
ค่าเป้าหมายนพนมศึกษาปี 64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.93 KB
เกณฑ์มาตรฐาน ปี 64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.45 KB
ค่าเป้าหมายนพนมศึกษาปี 63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.67 KB