บุคคลากรใหม่
นางผกา สามารถ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย