ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 กีฬาสีประจำปี 2556

 

เสื้อประจำสีของแต่ละสี โรงเรียนพนมศึกษา