ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียนจำนวน  3  หลัง       อาคารประกอบ  4 หลังส้วม  4  หลัง  สระว่ายน้ำ  -  สระ  สนามฟุตบอล  1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม   สนามวอลเลย์บอล  1 สนาม บ้านพักครู  9 หลัง