ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 28 คน
ชื่อ-นามสกุล : อรอุมา โกศล (กะนิ้ง (กิ่ง)))
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 82 หมู่ 1 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0872797027
อีเมล์ : onuma_kosol@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา สุขอ่อน (สะ นุ๊ก )
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 42/1 ม.3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0883802711
อีเมล์ : nookboy_lovely@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐรุจน์ บุญลึก (นัท)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 74/3 ม.5 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
เบอร์มือถือ : 0883844409
อีเมล์ : natta_741@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ตรีเพชร รอดโหม้ง (ท่านชาย นุ็กนิก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 4/1 ม.1 ต. พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0913211223
อีเมล์ : nukmini@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม