ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : Loverin Metoo(ติดต่อทางเฟสชื่อนี้ครับ) (รินทร์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 1 ม.6/1
อีเมล์ : urincomp@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pranaresorts.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Quest Vacation International Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Manager of Information Technology (S.Head IT)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Koh Samui, Surat Thani

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ม.ค. 2557,01:49 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.165.107


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล